Visie

Henckel & Zahir Architects brengt kennis en ervaring van ruimte bij elkaar in architectonische voorstellen voor steden, gebouwen en hun interieurs. De gerealiseerde plannen variëren in karakter en schaal. De afgelopen jaren ontwierpen we van dakkapel tot onderwijsruimte.

Onderscheidend voor ons bureau is de manier waarop projecten worden benaderd en de methodieken die daartoe worden ingezet. De beleving van architectuur staat voor ons centraal en in de processen wordt gezocht naar hoe dit zo doeltreffend mogelijk inzichtelijk gemaakt kan worden. 

Architectuur begint voor ons bij een diepgaande analyse vanuit historisch, sociaal en contextuele invalshoek. We zijn kritisch op de projectvraag en houden deze meerdere malen tegen het licht.

Vervolgens maken we een ontwerp voorstel welke nauwkeurig in haar omgeving is ingepast en waarin we  pogen om functie, constructie en esthetiek harmonieus samen te brengen. De ervaring leert dat gebouwen waarin dit gebeurt hun karakter behouden en tijdloos zijn.
 
Een fascinatie voor de producten baksteen en hout zijn herkenbaar in ons werk. Thematieken als compositie, lichtinval, zichtrelaties en samenhang met de omgeving verdienen bijzondere aandacht in onze ontwerpen. Dit leidt tot plannen waarin we de gebruikers proberen te raken in hun emoties.

De architect zien wij als een vakman, die in staat is om denkbeelden in hun essentie te vangen en om deze om te zetten in een maakbare realiteit.

Om architectuur te laten ontstaan is het dan ook van belang om discipline overschrijdend te kunnen denken en opereren. 

Goed luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers is elementair in elk ontwerp. Tegelijkertijd zien we het als onze opdracht om betaalbare plannen te bedenken en te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de architectonische kwaliteit. Naast het ontwerp verzorgen we ook veelal de proces en budgetbewaking en rekenen we met een scherp honorarium om voor onze opdrachtgevers zoveel mogelijk waarde uit hun investering te creëren. 

Wij geloven in gebouwen met een heldere opzet, nauwkeurig ingepast in haar omgeving, die tegelijkertijd tot de verbeelding spreken!

ir. G. (Gert-Jan) Henckel
ir. S.A. (Shakeeb) Zahir