Groningen, Ubbo Emmiusstraat

2016
Bestaande toestand
Studie naar herontwikkeling (niet uitgevoerd)